1. Voorwaarden
Door de website te bezoeken op http://www.makelaardijtheodireks.nl, stemt u ermee in gebonden te zijn aan deze servicevoorwaarden, alle toepasselijke wet- en regelgeving en gaat u ermee akkoord dat u verantwoordelijk bent voor de naleving van toepasselijke lokale wetten. Als u niet akkoord gaat met een van deze voorwaarden, is het u verboden deze website te gebruiken of te bezoeken. Het materiaal op deze website is beschermd door de toepasselijke auteurs- en merkenwetgeving.

2. Gebruik Licentie
Toestemming wordt verleend om tijdelijk een exemplaar van het materiaal (informatie of software) op de website van Makelaardijtheodireks te downloaden voor persoonlijk, niet-commercieel, tijdelijk zicht. Dit is het verlenen van een licentie, geen overdracht van titel, en onder deze licentie mag u niet:
wijzigen of kopiëren van de materialen;
het materiaal gebruiken voor commerciële doeleinden, of voor openbare vertoning (commercieel of niet-commercieel);
elke software op de website van Makelaardijtheodireks proberen te decompileren of reverse-engineeren;
verwijder auteursrechten of andere eigendomsvermeldingen van de materialen; of
het materiaal naar een andere persoon overbrengen of de materialen op een andere server “spiegelen”.
Deze licentie wordt automatisch beëindigd als u een van deze beperkingen overtreedt en kan op elk moment door Makelaardijtheodireks worden beëindigd. Na beëindiging van uw bezichtiging van deze materialen of na beëindiging van deze licentie, moet u gedownloade materialen in uw bezit vernietigen, hetzij in elektronische of gedrukte vorm.

3. Disclaimer
De materialen op de website van Makelaardijtheodireks worden geleverd op een ‘as is’-basis. Makelaardijtheodireks geeft geen garanties, expliciet of impliciet, en wijst hierbij alle garanties af, inclusief maar niet beperkt tot impliciete garanties of voorwaarden van verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel of niet-schending van intellectuele eigendom of andere schending van rechten.
Verder geeft Makelaardijtheodireks geen garanties of beweringen met betrekking tot de nauwkeurigheid, waarschijnlijke resultaten of betrouwbaarheid van het gebruik van het materiaal op haar website of op een andere manier gerelateerd aan dergelijk materiaal of op sites gelinkt aan deze site.

4. Beperkingen
Makelaardijtheodireks of haar leveranciers zijn in geen geval aansprakelijk voor enige schade (inclusief, maar niet beperkt tot, schade voor verlies van gegevens of winst, of als gevolg van bedrijfsonderbrekingen) die voortvloeit uit het gebruik of het onvermogen om het materiaal op de website van Makelaardijtheodireks te gebruiken, zelfs indien Makelaardijtheodireks of een Makelaardijtheodireks gevolmachtigde mondeling of schriftelijk op de hoogte is gesteld van de mogelijkheid van dergelijke schade. Omdat sommige rechtsgebieden geen beperkingen toestaan ​​op impliciete garanties of beperkingen van aansprakelijkheid voor gevolgschade of incidentele schade, zijn deze beperkingen mogelijk niet op u van toepassing.

5. Nauwkeurigheid van materialen
De materialen op de website van Makelaardijtheodireks kunnen technische, typografische of fotografische fouten bevatten. Makelaardijtheodireks garandeert niet dat de materialen op haar website juist, volledig of actueel zijn. Makelaardijtheodireks kan de inhoud op haar website te allen tijde zonder kennisgeving wijzigen. Makelaardijtheodireks neemt echter geen enkele toezegging om de materialen bij te werken.

6. Links
Makelaardijtheodireks heeft niet alle sites die gelinkt zijn aan zijn website beoordeeld en is niet verantwoordelijk voor de inhoud van dergelijke gelinkte sites. Het opnemen van een link impliceert geen goedkeuring door Makelaardijtheodireks van de site. Het gebruik van dergelijke gekoppelde websites is op eigen risico van de gebruiker.

7. Wijzigingen
Makelaardijtheodireks kan deze servicevoorwaarden voor haar website te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving herzien. Door deze website te gebruiken, stemt u ermee in gebonden te zijn aan de dan geldende versie van deze servicevoorwaarden.

8. Toepasselijk recht
Deze algemene voorwaarden worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van Nederland en u onherroepelijk onderwerpt zich aan de exclusieve jurisdictie van de rechtbanken in die staat of locatie.