Een aanpasbare woninglening is een geverifieerd tegoed dat kan worden terugbetaald in wisselende bedragen terwijl het toegang geeft tot de waarde van de accommodatie (binnen vooraf vastgestelde breekpunten).

Er zijn vijf belangrijke hoogtepunten met een aanpasbare woningkrediet: de capaciteit om de woningkrediet op tijd af te betalen door middel van buitensporige kosten of eenmalige termijnbedragen, de capaciteit om geld terug te krijgen door het terugtrekken van singuliere bedragen, het maken van onderbetalingen en het hebben van afbetalingsmomenten. Een aanpasbare woonkrediet geeft u meer controle dan met een gebruikelijke soort van woningkrediet, en de buitensporige kostenbeheersing kan in wezen een goede deal krijgen voor uw woninglening, bijvoorbeeld:

 

Precedent 1: contract van £ 140.000, financieringskosten 6%, looptijd 25 jaar.

De contractperiode van maand tot maand bedroeg £ 902 en werd uitgebreid met £ 50 tot £ 952 – de bespaarde algemene kosten zouden £ 16.193 zijn en de gebalanceerde leningstermijn zou 22.2 jaar zijn.

Precedent 2: contract van £ 100.000, leentarief 7%, contractduur 30 jaar.

De contractperiode van maand tot maand bedroeg £ 665 en werd uitgebreid met £ 50 tot £ 715 – de bespaarde algemene kosten zouden £ 31.193 zijn en de gebalanceerde leningstermijn zou 24.2 jaar zijn

Eenmalige afbetalingen kunnen eveneens een enorm effect hebben op uw woninglening. Bijvoorbeeld £ 150.000 contract, financieringskosten 7%, contracttermijn 25 jaar – in het geval dat u een eenmalige aflevering van £ 10.000 had gemaakt na 5 jaar na het afsluiten van de lening, zou de bespaarde intriges £ 26.576,81 zijn en de gespaarde tijd zou zijn 2 jaar en 10 maanden. In het geval dat u de eenmalige afschrijving van £ 10.000 had gemaakt na 1 jaar na het afsluiten van de lening, zou de bespaarde intriges £ 36.949,05 zijn en de gespaarde tijd 3 jaar en 8 maanden (alle cijfers zijn onnauwkeurig).

Twee extra verklaringen achter het maken van buitensporige kosten voor uw verplichting met een aanpasbare woninglening zijn:

Spaar intriges – de intriges die u op uw hypotheek krijgt, zijn regelmatig hoger dan de normale bankrekening. Daarom is het slimmer om uw woninglening te voldoen met een financieringskost van 6,9%, dan uw geld op een beleggingsrekening te zetten met een leentarief van 4,3%.

Betaal de kapitaalverplichting af – alle extra termijnen betalen de kapitaalverplichting in plaats van simpelweg het enthousiasme te betalen voor uw flexibele woninglening; in de eerste plaats blijft tot 95% van uw maandelijkse termijnen de intriges betalen en wordt slechts een klein deel van uw reguliere termijn betaald over de kapitaalverplichting.

Een aanpasbaar woonkrediet kan worden aangepast aan de manier van leven van een lener en aan zijn behoeften, aangezien er verschillende soorten aanpasbare woningkredieten zijn in het commerciële centrum. Sommige aanpasbare woningkredieten kunnen zeer onbetaalbaar zijn, zonder onderbetalingskantoor en beperkte toegang tot buitensporige kosten, terwijl een andere soort van aanpasbare woninglening een gigantische graad kan geven voor leners om opsommingen van alle bedragen op te slaan en terug te trekken.

Een aanpasbare woninglening heeft hogere financieringskosten dan een gebruikelijke woninglening, maar het belangrijkste aangrijpingspunt voor een aanpasbare woninglening is de meer aangetrokken termreservefondsen op intriges die kunnen worden gemaakt door het maken van buitensporige kosten en enkelvoudige termijnaflossingen om uit te blinken in het vergoedingsplan, waarmee op deze manier de woonkrediet vervroegd wordt vervuld. In een lopend onderzoek van kredietnemers met een aanpasbare woningkrediet: 32% had gebruik gemaakt van het overmatige kostenkantoor, en 90% die te veel hadden betaald, zou dat nog een keer doen. 51% die geen buitensporige aanklacht had gedaan, wilde dat later alsnog doen. 69% van de kredietnemers die buitensporige kosten hadden betaald, deed dit al meer dan een half jaar en 87% was van plan om te veel te betalen totdat de hypothecaire lening was voldaan. De meeste te veel betaalde personen beschouwden buitensporige kosten als een langetermijnplan voor het opruimen van hun hypotheekleningsverplichting en wat geld opzij zetten voor de lange termijn.